Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a archwiliodd sut y gall Asesu ar gyfer Dysgu gefnogi cynnydd dysgwyr mewn dysgu ieithoedd.

Mae’r adroddiad yn darparu synthesis o’r dystiolaeth ac yn trafod meysydd ac ystyriaethau ar gyfer datblygiad pellach, yng nghyd-destun Cwricwlwm i Gymru o 2022. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • ymchwil bellach ar asesu ar gyfer dysgu i gefnogi lluosieithrwydd dysgwyr a’u sgiliau trawsieithyddol, ac i gefnogi ieithoedd llai eu defnydd
  • archwilio’r angen am gyfleodd datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon i ddatblygu arfer asesu ar gyfer dysgu, mewn perthynas â dysgu ieithoedd
  • canfod tystiolaeth bellach ar rôl hyfedredd iaith wrth gyflwyno strategaethau asesu ar gyfer dysgu
  • rhoi sylw i syniadau dysgwyr am ffyrdd o asesu eu dysgu iaith eu hunain

Adroddiadau

Cyswllt

Laura Beth Davies

Rhif ffôn: 0300 025 2313

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.