Neidio i'r prif gynnwy

Cynhaliwyd yr adolygiad hwn i asesu cynnydd llif gwaith Gweinidogol Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru hyd yma ac i lywio ail gam y grant.

Mae’r adolygiad hefyd yn nodi meysydd lle mae gan y Ganolfan a Llywodraeth Cymru le i wella o ran diwallu anghenion tystiolaeth nawr ac yn y dyfodol.

Cyswllt

Ian Jones

Rhif ffôn: 0300 025 0090

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.