Neidio i'r prif gynnwy

Bydd yr astudiaeth yma yn archwilio a phrofi newidiadau potensial i’r mecanweithiau strwythurol i addasiadau byw annibynnol.

Mae hyn er mwyn symud ymlaen bwriad Llywodraeth Cymru i sicrhau fod addasiadau’n cael eu trosglwyddo’n fwy buan i’r bobl sydd eu hangen. Wrth wneud hyn, bydd yn helpu lleihau anghydraddoldebau cynhenid yn y gyfundrefn gyfredol trwy sicrhau ymagwedd gyd gysylltiedig, ataliad a gweithgaredd ymyrraeth cynnar.

Comisiynwyd y prosiect gan fod awdurdodau lleol yng Nghymru yn gwario tua £35 miliwn bob blwyddyn ar Grantiau Cyfleusterau i Bobl Anabl ac am fod Llywodraeth Cymru yn gwario tua £8 miliwn ar Grantiau Addasiadau Ffisegol ar gyfer tenantiaid cymdeithasol.

Cynhaliwyd yr adolygiad rhwng misoedd Mai a Thachwedd 2014 a dyma oedd ei dri nod:

  • amlinellu’r system bresennol
  • dangosyddion perfformiad
  • asesu pa mor ymarferol yw ffyrdd newydd o weithio.

Adroddiadau

Adolygiad o addasiadau ar gyfer byw'n annibynnol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 989 KB

PDF
Saesneg yn unig
989 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o addasiadau ar gyfer byw'n annibynnol: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 445 KB

PDF
445 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Lucie Griffiths

Rhif ffôn: 0300 025 5780

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.