Neidio i'r prif gynnwy

Diben yr ymchwil oedd adolygu'r adnoddau sgrinio presennol, a darparu tystiolaeth i lywio'r gwaith o ddatblygu dull sgrinio sy'n addas ar gyfer poblogaeth Cymru.

Mae'r adolygiad hwn yn amlinellu canfyddiadau'r adolygiad cyflym ac yn cynnig nifer o argymhellion. Daw'r adolygiad i'r casgliad nad oes un adnodd unigol sy'n cyrraedd trothwy'r mesurau gwyddonol wrth sgrinio ar gyfer y sgiliau cyfathrebu a argymhellir sy'n rhychwantu'r grŵp oedran hwnnw. Mae hyn yn wir am blant o gefndiroedd Saesneg eu hiaith a'r rhai o gefndiroedd dwyieithog neu amlieithog.

Cyswllt

Launa Anderson

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.