Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn adolygu’r dystiolaeth ynghylch y prawf Angen Blaenoriaethol yng Nghymru. Mae’n cynnwys ymchwil â rhanddeiliaid i archwilio opsiynau posibl ar gyfer y dyfdol a’r gwersi a ddysgwyd o’r Alban.

Cynhaliwyd yr ymchwil rhwng mis Ebrill a mis Hydref 2019 ac mae iddi bum prif amcan:

  1. Meithrin dealltwriaeth glir o’r ffordd y gweithredir y prawf Angen Blaenoriaethol mewn deddfwriaeth gyfoes yng Nghymru.
  2. Defnyddio’r hyn a ddysgwyd o ddiddymu Angen Blaenoriaethol yn yr Alban.
  3. Nodi opsiynau ar gyfer newid, mewn perthynas â diddymu Angen Blaenoriaethol neu ymestyn categorïau o Angen Blaenoriaethol.
  4. Ystyried materion allweddol yn y prosesau gweithredu sy'n gysylltiedig â newidiadau posibl i Angen Blaenoriaethol
  5. Ystyried yr amrywiaeth eang o effeithiau posibl unrhyw newidiadau i’r prawf Angen Blaenoriaethol.

Dylid nodi i’r ymchwil hon gael ei chyflawni cyn pandemig Covid-19 a’r cyfyngiadau symud cysylltiedig. Felly, nid yw’r dadansoddiad yn ystyried newidiadau canlyniadol i bolisïau digartrefedd nac ymyriadau, na’r effaith economaidd bosibl.

Adroddiadau

Adolygiad o Angen Blaenoriaethol yng Nghymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Rhian Davies

Rhif ffôn: 0300 025 6791

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.