Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn amlinellu’r ymarferion a’r modelau sy’n cael eu defnyddio i gomisiynu a sicrhau ansawdd darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol ar draws awdurdodau lleol Cymru.

Darganfu’r ymchwil nad oes diffiniad clir a dealladwy o Addysg Heblaw yn yr Ysgol, er bod gwybodaeth a chanllawiau wedi’u nodi gan Lywodraeth Cymru.

Mae comisiynu, rheoli a monitro arferion ac adnoddau yn amrywio o un awdurdod lleol i’r llall. Mae ysgolion yn comisiynu darpariaeth allanol yn uniongyrchol yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol.

Mae’r adroddiad yn argymell atgyfnerthu diffiniadau ar gyfer Addysg Heblaw yn yr Ysgol a darpariaeth amgen, a pharatoi canllawiau sy’n canolbwyntio ar:

  • feini prawf priodol ar gyfer atgyfeirio
  • comisiynu ymarfer
  • monitro darpariaeth
  • annog camau atal mewn ysgolion
  • disgwyliadau clir ynglŷn ag ailintegreiddio disgyblion i’r ysgol

Adroddiadau

Adolygiad o drefniadau comisiynu awdurdodau lleol ar gyfer darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o drefniadau comisiynu awdurdodau lleol ar gyfer darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 783 KB

PDF
783 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Sara James

Rhif ffôn: 0300 025 6812

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.