Neidio i'r prif gynnwy

Nod cyffredinol yr adolygiad oedd asesu’r graddau y gellir priodoli’r canlyniadau a welwyd i’r camau gweithredu a oedd wedi’u datblygu a’u cyflawni o ganlyniad i’r Strategaeth.

Roedd yn nodi pedwar maes gweithgarwch pwysig y credwyd eu bod yn gallu dylanwadu ar y canlyniadau hyn:

  • atal niwed
  • cynorthwyo camddefnyddwyr sylweddau i wella’u hiechyd a rhoi cymorth iddynt ymadfer a dal ati
  • cynorthwyo ac amddiffyn teuluoedd
  • mynd i’r afael ag argaeledd ac amddiffyn unigolion a chymunedau drwy weithgarwch gorfodi.

Roedd pumed maes ychwanegol wedi’i gynnwys yn y Strategaeth a oedd yn canolbwyntio ar gyflawni’r Strategaeth a chynorthwyo asiantaethau partneriaid (drwy ddatblygu trefniadau partneriaeth mwy cadarn).

Nod cyffredinol yr adolygiad oedd asesu’r graddau y gellir priodoli’r canlyniadau a welwyd i’r camau gweithredu a oedd wedi’u datblygu a’u cyflawni o ganlyniad i’r Strategaeth.

Adroddiadau

Adolygiad o Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed: Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau 2008 i 2018 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed: Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau 2008 i 2018: atodiadau , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed: Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau 2008 i 2018: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 574 KB

PDF
574 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Janine Hale

Rhif ffôn: 0300 025 6539

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.