Neidio i'r prif gynnwy

Ers mis Ebrill 2019, gall darparwyr gofal plant cofrestredig yng Nghymru cael rhyddhad ardrethi o 100%.

Mae'r adolygiad wedi ystyried y canlynol:

  • data bilio ardrethi annomestig awdurdodau lleol
  • tystiolaeth o'r ‘arolwg archwiliad iechyd’
  • canfyddiadau arolwg gweithlu NDNA a barn aelodau
  • adolygiad gan Lywodraeth yr Alban
  • yr adolygiad o system ardrethi busnes Lloegr
  • tystiolaeth elaidd ehangach am ryddhad ardrethi i fusnesau

Mae'r dystiolaeth yn dangos bod lleoliadau gofal plant cofrestredig:

  • yn wynebu anawsterau gweithredol ariannol sylweddol
  • eu bod yn dibynnu ar ryddhad ardrethi busnes i'w galluogi i barhau i weithredu, bodloni gofynion rheoleiddio a sicrhau bod ffioedd gofal plant yn parhau'n fforddiadwy i rieni

Mae'r wybodaeth hon yn darparu achos cymhellol dros barhau i ddarparu rhyddhad ardrethi busnes i feithrinfeydd gofal dydd cofrestredig, yn arbennig oherwydd y pwysau ychwanegol y mae'r adroddiad hwn wedi cyfeirio atynt, sydd wedi cael eu creu gan y pandemig.

Cyswllt

Faye Gracey

Rhif ffôn: 0300 025 7459

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.