Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniadau gwaith ymchwil ac argymhellion i helpu i wella gwasanaethau, ymestyn hawliau i blant iau a gwella gwaith monitro a gwerthuso.

Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau ac argymhellion gwaith ymchwil i helpu i wella gwasanaethau, ymestyn yr hawl i blant iau a gwella gwaith monitro a gwerthuso.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • nodwyd amrywiad sylweddol o ran darparu gwasanaethau ledled Cymru
 • argymhellion ar gyfer gwasanaeth yn y dyfodol sydd wedi’i ymestyn a’i wella i’r eithaf ac sydd:
  • yn mabwysiadu dull system addysg gyfan o ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol â set benodol o nodweddion craidd
  • yn ymestyn y ddarpariaeth i blant 4 i 11 oed
  • ag ethos sy'n canolbwyntio ar y plentyn
  • ar gael drwy amrywiaeth o lwybrau atgyfeirio
  • yn cael ei ddarparu gan gwnselwyr arbenigol sydd wedi'u cofrestru'n broffesiynol gydag ystod amrywiol o hunaniaethau
  • yn cael ei drin fel rhan o ystod o gymorth cofleidiol ar gyfer iechyd meddwl a lles
  • yn asesu a chofnodi iechyd meddwl plant a phobl ifanc sy'n defnyddio gwasanaethau cyn, yn ystod ac ar ôl iddynt gymryd rhan mewn cwnsela
  • yn cael ei ddatblygu, ei dreialu, ei brofi a'i fireinio, gan ddechrau gyda nifer fach o awdurdodau lleol, cyn ei gyflwyno ledled Cymru
 • gwaith monitro ychwanegol ar y gwasanaeth, gan gynnwys y galw a chapasiti

Adroddiadau

Adolygiad o wasanaethau cwnsela statudol mewn ysgolion ac yn y gymuned: optimeiddio gwasanaethau i blant a phobl ifanc 11 i 18 oed ac ehangu i blant iau oed ysgol gynradd , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o wasanaethau cwnsela statudol mewn ysgolion ac yn y gymuned: optimeiddio gwasanaethau i blant a phobl ifanc 11 i 18 oed ac ehangu i blant iau oed ysgol gynradd (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion ac yn y gymuned i blant a phobl ifanc yng Nghymru: a ydynt yn gweithio'n dda a sut y gellir eu gwella? (crynodeb hygyrch) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o wasanaethau cwnsela statudol mewn ysgolion ac yn y gymuned (adroddiad technegol) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Helen Shankster

Rhif ffôn: 0300 025 9247

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.