Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 2 Ionawr 2015.

Cyfnod ymgynghori:
30 Medi 2014 i 2 Ionawr 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 283 KB

PDF
283 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rhestr o'r ymgynghoreion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 21 KB

PDF
21 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ar y newidiadau arfaethedig i'n dogfennau cyfarwyddyd ar y Cynllun Datblygu Lleol a'r Rheoliadau.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn gwneud gwelliannau i’r broses o lunio Cynlluniau Datblygu Lleol ac yn ymgynghori ar y diwygiadau rydym wedi’u gwneud i ddogfennau cyfarwyddyd presennol y Cynllun Datblygu Lleol a’r is-ddeddfwriaeth sef:

  • Polisi Cynllunio Cymru 2014 (Pennod 2: Cynlluniau Datblygu)
  • Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru 2005
  • Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol 2006
  • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005

Drwy adeiladu ar arferion da profiadau a gwersi a ddysgwyd er mwyn sicrhau proses fwy effeithiol ac effeithlon rydym yn cynnig rhoi ar waith holl ganlyniadau pwysig y ddogfen Mireinio’r broses o lunio Cynlluniau Datblygu Lleol: Adroddiad (2013).                    

Mae’r ymgynghoriad hwn ar wahân i’r Bil Cynllunio (Cymru) parhaus ac nid yw’n ymwneud â materion deddfwriaethol sylfaenol.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 84 KB

PDF
84 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 1.1 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 139 KB

PDF
139 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 1.2 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 813 KB

PDF
813 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 2 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 70 KB

PDF
70 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.