Neidio i'r prif gynnwy

Lwfansau heb brawf moddion yw’r Lwfansau hyn, sydd ar gael i fyfyrwyr ag anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Mae’r Lwfansau yn gyllid ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr na fyddai efallai wedi gallu dilyn cwrs addysg uwch hebddynt, ac na fyddent wedi cyrraedd eu llawn botensial.

Amcanion yr astudiaeth oedd:

  • adolygu’r ddarpariaeth o’r Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl a’r trefniadau ar gyfer darparu cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr ar gyrsiau addysg uwch penodol sydd ag anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl, cyflwr ar y sbectrwm awtistig neu anawsterau dysgu penodol
  • datblygu ac ystyried dewisiadau ar gyfer gwella’r trefniadau presennol.

Adroddiadau

Adolygiad o’r Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygiad o’r Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Heledd Jenkins

Rhif ffôn: 0300 025 6255

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.