Neidio i'r prif gynnwy

Nod yr adolygiad oedd deall sut y mae’r canllawiau yn gweithio’n ymarferol, sicrhau ei fod yn addas at y diben ar draws pob sector a nodi ffyrdd o’i wella.

Roedd yr adolygiad yn cynnwys edrych ar lenyddiaeth yn ogystal â grwpiau ffocws a chyfweliadau â rhanddeiliaid proffesiynol sy’n gweithio mewn meysydd allweddol fel iechyd, plismona, addysg, y trydydd sector a gofal cymdeithasol, gan gynnwys y rheini sy’n gweithredu ar lefel uwch a lefel rheng-flaen.

Adroddiadau

Adolygu canllawiau statudol Cymru ar amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camfanteisio rhywiol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygu canllawiau statudol Cymru ar amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camfanteisio rhywiol: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 493 KB

PDF
493 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Rebecca Cox

Rhif ffôn: 0300 025 9378

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.