Neidio i'r prif gynnwy

Nod yr ymchwil hwn oedd adnewyddu'r sylfaen dystiolaeth ar gymorth rhianta anffurfiol a ffurfiol, adolygu'r hawl rhianta ar hyn o bryd yn Dechrau'n Deg a chefnogi datblygiad y rhaglen yn y dyfodol.

Roedd yr astudiaeth yn seiliedig ar asesiad o dystiolaeth gyflym, gan ddiweddaru gwaith blaenorol yn y maes hwn. Yn ogystal, cynhaliwyd ymgynghoriadau dros y ffôn gyda staff Dechrau'n Deg a rhanddeiliaid allweddol. Canolbwyntiodd yr adolygiad ar raglenni cefnogaeth gyffredinol ac wedi'u targedu / arbenigol, a gafodd eu rhannu ymhellach yn dri maes thematig: cefnogaeth amenedigol a chefnogaeth yn y blynyddoedd cynnar; dulliau ymyrraeth gynnar i gefnogi rhieni agored i niwed; a rhianta cadarnhaol.

Bydd canfyddiadau o'r gwaith yn cael eu defnyddio i lywio cyfeiriad y canllawiau ar gymorth rhianta yn y rhaglen Dechrau'n Deg yn y dyfodol.

Adroddiadau

Adolygu cymorth rhianta ar gyfer Dechrau'n Deg , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygu cymorth rhianta ar gyfer Dechrau'n Deg: crynodeb , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 215 KB

PDF
Saesneg yn unig
215 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Chris Roberts

Rhif ffôn: 0300 025 6543

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.