Neidio i'r prif gynnwy

O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi datganiad o ganlyniadau llesiant.

Mae hwn wedi ' i fwriadu ar gyfer pobl y mae arnynt angen gofal a chymorth ac ar gyfer gofalwyr y mae arnynt angen cymorth, ac i bennu mesurau i ddangos a yw'r canlyniadau hyn yn cael eu cyflawni.

Mae Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol y Gwasanaeth Cymdeithasol yn cael ei ddatblygu i ddiwallu'r gofynion hyn. Mae'r adolygiad yn adrodd ar ganfyddiadau prosiect i archwilio a allai Cronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw helpu i ddarparu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol sy'n mesuro llesiant pobl y mae arnynt angen gofal a chymorth a gofalwyr y mae arnynt angen cymorth, i'w cynnwys yn y fframwaith canlyniadau cenedlaethol.

Adroddiadau

Adolygu gallu’r ‘Gronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw’ (SAIL) i ddarparu data ar gyfer y ‘Fframwaith canlyniadau cenedlaethol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Adolygu gallu’r ‘Gronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw’ (SAIL) i ddarparu data ar gyfer y ‘Fframwaith canlyniadau cenedlaethol: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 435 KB

PDF
435 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Sarah Lowe

Rhif ffôn: 0300 062 5229

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.