Neidio i'r prif gynnwy

Mae Canolfan Datblygu Addysg Gymunedol wedi nodi nodweddion arfer da mewn addysg oedolion a chymunedol.

Yn ôl y Ganolfan, dylid mynd i'r afael â'r pum prif faes canlynol i sicrhau darpariaeth effeithiol ac ymarferol:

  • mynediad (ee mynediad ffisegol, arwyddion, amseroedd a'r mathau o weithgareddau ac ati)
  • addysg Gydol Oes (ee cyfle i ailhyfforddi, dysgu sgiliau gwahanol, ac ati)
  • cydweithio rhwng asiantaethau (ee rhannu adnoddau ac arbenigedd, ac ati)
  • cwricwlwm perthnasol (ee rhaglenni sy'n bodloni anghenion y dysgwr)
  • rheoli (ee dysgwyr yn cyfrannu i'r broses o reoli'r ddarpariaeth) (CEDC AMA, 1991).

Mae'r adroddiad hwn yn ceisio adolygu'r materion unigol hyn o ran trefniadau darparu gwasanaethau'r awdurdodau lleol (ALl) ar hyn o bryd, cyflwyno casgliadau a chynnig gwelliannau.

Adroddiadau

Adolygu'r ddarpariaeth addysg barhaus i oedolion gan awdurdodau lleol Cymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 365 KB

PDF
Saesneg yn unig
365 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.