Neidio i'r prif gynnwy

Rhowch wybod am amheuaeth o ymddygiad osgoi neu efadu treth o ran y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) neu’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (TGT).

Rhowch wybodaeth am y person neu'r busnes rydych yn adrodd amdano.

Gallai hyn gynnwys:

  • eu henw
  • eu cyfeiriad
  • y math o osgoi neu efadu yr ydych yn meddwl eu bod yn ei gyflawni

Nid oes rhaid i chi roi eich enw na'ch manylion cyswllt oni bai eich bod am wneud hynny.

Os oes angen i chi wneud.

Gwybodaeth bwysig

  • Peidiwch â cheisio cael gwybod mwy am osgoi neu’r efadu treth neu roi gwybod i unrhyw un eich bod yn gwneud adroddiad.
  • Os ydych yn teimlo bod eich diogelwch personol mewn perygl, ffoniwch yr heddlu.
  • Ni allwn roi adborth i chi ac nid ydym yn gweithredu ar eich rhan.
  • Efallai y byddwn yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i asiantaethau gorfodi'r gyfraith eraill.

Adrodd ar-lein

Datgeliad gwirfoddol

Os oes gennych rywbeth o'i le ar eich ffurflen dreth o ganlyniad i gynllun osgoi neu efadu, ffoniwch ni ar 03000 254 000. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Ffyrdd eraill o adrodd

Awdurdod Cyllid Cymru

Blwch Postio 108
Merthyr Tudful
CF47 7DL

Rhif ffôn: 03000 254 000

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

(Dydd Llun i ddydd Gwener, 10am hyd 3pm)

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Gweler ein polisi preifatrwtdd i gael gwybod sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi.

Cymorth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n tîm desg gymorth ar 03000 254 000. Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.