Neidio i'r prif gynnwy

Dylech adrodd ynghylch unrhyw anifail a allai fod wedi cael ei wenwyno.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Arwyddion o wenwyno

Gallai'r canlynol fod yn arwyddion o wenwyno neu gam-drin plaladdwyr:

  • anifeiliaid marw sy'n cael eu torri ar agor a'u denu (abwydod) - gallai'r rhain gynnwys gwenwyn
  • nifer o adar neu anifeiliaid marw wrth ymyl ei gilydd
  • creaduriaid yr ymddengys eu bod wedi marw'n sydyn heb unrhyw reswm amlwg
  • wyau mewn mannau anarferol, o bosibl gyda marc inc arnynt

Adrodd ynghylch achos

Dylech gysylltu â'r Cynllun Ymchwilio i Ddigwyddiadau Bywyd Gwyllt:

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg

Yr wybodaeth y dylech ei darparu

  • lleoliad yr achos
  • nifer yr anafusion a'r math o anafusion neu'r abwydod tybiedig
  • pryd y digwyddodd yr achos
  • enw cyswllt a rhif ffôn