Neidio i'r prif gynnwy

Ffoniwch 999 os yw'n argyfwng neu eich bod mewn perygl a rhywbeth ar fin digwydd ichi.

Llinell gymorth caethwasiaeth fodern

Rhowch wybod am achos o gaethwasiaeth fodern ar-lein ar wefan llinell gymorth caethwasiaeth fodern.

Llinell gymorth caethwasiaeth fodern

Rhif ffôn: 0800 0121 700

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Yn ddi-dâl o linellau tir ac o'r rhan fwyaf o ffonau symudol.

Llinell gymorth Bawso

Mudiad gwirfoddol ar gyfer Cymru gyfan yw Bawso. Mae'n darparu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr a phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig y mae cam-drin domestig a thrais o unrhyw fath yn effeithio arnynt neu sydd mewn perygl o gam-drin neu unrhyw fath o drais, gan gynnwys caethwasiaeth fodern a masnachu pobl.

Llinell gymorth Bawso

Rhif ffôn: 0800 731 8147

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Crimestopppers

Cysylltwch â CrimeStoppers yn ddi-enw i ddarparu gwybodaeth os oes gennych bryderon ynghylch troseddu a chaethwasiaeth.

Crimestoppers

Rhif ffôn: 0800 555 111

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.