Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o'r cynnydd a wnaed gennym wrth gyflawni blaenoriaethau 'Cenhadaeth ein cenedl' a blaenoriaethau eraill at y dyfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Seiliwyd y blaenoriaethau hyn ac Adroddiad y Gweinidog ar hunanwerthusiad a wnaed gan yr adran.

Defnyddiwyd dangosyddion lefel uchel yn sail i'r hunanwerthusiad.

Amlinellir yn yr adroddiad y blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod i gefnogi 'Cenhadaeth ein cenedl'.