Neidio i'r prif gynnwy

Mae dyletswydd Adran 6 o Ran 1 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) yn nodi gofynion ar gyfer Llywodraeth Cymru ac awdurdodau cyhoeddus eraill.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Y rhain yw:

  • cynnal a gwella bioamrywiaeth
  • hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau

Er mwyn gwneud hyn mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru ddilyn Confensiwn Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig a luniwyd ym 1992 ar Amrywiaeth Fiolegol. 

Ym mis Ionawr 2019 cyfrannodd Llywodraeth Cymru at adroddiad oddi wrth y DU ar gyfer Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol (dolen i'r dde). 

Mae'r adroddiad hwn yn mynd i'r afael â'r canlynol:

  • gweithredu mesurau ar gyfer bioamrywiaeth
  • cynnydd o safbwynt targedau bioamrywiaeth byd eang. 

Caiff yr adroddiad hwn ei ddiweddaru yn unol ag adroddiadau eraill Llywodraeth Cymru.