Neidio i'r prif gynnwy
Albert Heaney CBE

Albert Heaney CBE yw Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae ei gyfrifoldebau’n cynnwys:

 • bod yn llais cryf i bawb sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a darparu cyngor diduedd ar sail gwybodaeth i Weinidogion Cymru ar flaenoriaethau ar gyfer newid
 • darparu arweinyddiaeth genedlaethol a hyrwyddo parch i bawb mewn rolau gofal cymdeithasol
 • ysgogi integreiddio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol
 • galluogi pobl sy’n derbyn gofal cymdeithasol i gyflawni eu canlyniadau personol
 • lleihau nifer y plant sydd angen eu rhoi mewn gofal
 • cefnogi modelau darparu gwasanaeth arloesol â gwerth cymdeithasol
 • datblygu modelau cyllid gofal cymdeithasol newydd
 • hyrwyddo gwella a diwygio ym maes gofal cymdeithasol
 • cefnogi lles a datblygiad y gweithlu gofal cymdeithasol
 • cefnogi awdurdodau lleol a darparwyr a gwella ansawdd a chynaliadwyedd ym maes gofal cymdeithasol
 • cyflawni bwriadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
 • cyd-gadeirio Bwrdd Partneriaeth y Gymraeg mewn Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • ysgogi trefniadau a gweithdrefnau diogelu i sicrhau arferion o’r safon uchaf

Mae Albert wedi gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus ers yr 1980au. Mae ei rolau blaenorol wedi cynnwys:

 • Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru)
 • Cyfarwyddwr Arweiniol ar gyfer Plant a Chyfarwyddwr Arweiniol ar gyfer Diogelu ac Atal, ADSS Cymru
 • Cadeirydd Bwrdd Diogelu Plant
 • Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol, yn arwain ar Wasanaethau Plant ac Oedolion

Mae’n aelod o’r Bwrdd Cyfiawnder Teuluol ac yn Gadeirydd Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol Cymru.