Neidio i'r prif gynnwy

Data ar nwyddau a allforiwyd i gyrchfannau y tu allan i'r DU ar gyfer 2018.

Prif bwyntiau ar gyfer y flwyddyn y gorffen Rhagfyr 2018

  • Gwerth allforion Cymreig ar gyfer 2018 oedd £17.2 biliwn, i fyny £0.7 biliwn (4.2%) o'i gymharu â 2017.
  • O edrych ar wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, gwelwyd cynnydd yn 9 o’r 12 a bu’r cynnydd canrannol mwyaf yn Nwyrain Canolbarth Lloegr (i fyny 7.9%), o'i gymharu â 2017. Gwelwyd y gostyngiad mwyaf yng Ngogledd-orllewin Lloegr (i lawr 3.1%). Gwelodd Cymru y cynnydd pumed mwyaf.
  • Gwelwyd cynnydd o £556 miliwn (5.6%) yn yr allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a chynnydd o £140 miliwn (2.1%) i wledydd y tu allan i’r UE, o'i gymharu â 2017. Roedd allforion i wledydd yr UE yn cynrychioli 61.2% o allforion Cymreig o’i gymharu â 49.9% ar gyfer y DU.
  • Yr Almaen oedd y gyrchfan allforio uchaf, yn cyfrif am 18.2% o allforion, i lawr o 19.6% o’i gymharu â 2017.
  • Mae allforion Cymreig yn cael eu dominyddu gan ‘Beiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth’ sy’n cyfrif am 49.6% o allforion.

Gwybodaeth bellach

Mae'r data uchod yn ymwneud ag allforion nwyddau. Mae’r ystadegau arbrofol a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn awgrymu bod allforion gwasanaethau yn cynrychioli tua 30% o'r cyfanswm allforion yng Nghymru.

Adroddiadau

Allforion Cymreig, 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 583 KB

PDF
Saesneg yn unig
583 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.