Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad sy'n seiliedig ar 2014 yn dadansoddi’r canlyniadau ar gyfer y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru: Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Prif bwyntiau

  • Yn ôl yr amcanestyniadau bydd nifer yr aelwydydd yn ardaloedd y Parciau Cenedlaethol yn gostwng ychydig ond yn gyson o 37,300 yn 2014 i 37,000 yn 2029.
  • Mae amcanestyniadau aelwydydd y Parciau Cenedlaethol yn 2014 yn uwch nac amcanestyniadau 2013 ar gyfer nifer yr aelwydydd a nifer y bobl sy’n byw ynddynt.
  • Mae amcanestyniadau aelwydydd y Parciau Cenedlaethol ar gyfer 2014 a 2013 yn dangos gostyngiad ym mewn maint cyfartalog aelwyd ac mae amcanestyniadau 2014  yn rhagweld y bydd maint cyfartalog aelwydydd yn is.

Rhwng 2014 a 2029

  • Yn ôl yr amcanestyniadau bydd nifer y bobl sy’n byw yn ardaloedd y Parciau Cenedlaethol yng Nghymru yn gostwng yn gyson o 80,100 i 75,900.
  • Yn ôl yr amcanestyniadau bydd maint cyfartalog aelwydydd yng Nghymru yn gostwng yn gyson o 2.14 o bobl i 2.05.

Adroddiadau

Amcanestyniadau o aelwydydd Parciau Cenedlaethol, sail-2014 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.