Neidio i'r prif gynnwy

Amrywiolion ychwanegol amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol, yn seiliedig ar dybiaethau mudo amgen.

Mae tri amrywiolyn amcanestyniadau poblogaeth ychwanegol wedi eu cyhoeddi ar StatsCymru, yn seiliedig ar dybiaethau mudo amgen. Mae’r rhain yn cynnwys amrywiolyn dim mudo, amrywiolyn cyfartaledd mudo 10 mlynedd ac amrywiolyn cyfartaledd mudo 15-mlynedd.

Adroddiadau

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.