Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol ar gyfer Ebrill 2005 i Mawrth 2023.

Mae data'r amseroedd aros canolrifol ar y dangosfwrdd rhyngweithiol llwybr canser amheus wedi'i hatal dros dro rhag cael ei gyhoeddi ar ôl nodi materion ansawdd data sy'n ymwneud â'r set ehangach o fesurau ar gyfer gwasanaethau canser. Gellir dod o hyd i ddata gweithgarwch a pherfformiad ar StatsCymru ac yn ein datganiad ystadegol misol.

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Rhys Strafford

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.