Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad data misol sy’n dangos amseroedd aros am apwyntiad cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS) ar gyfer Chwefror 2024.

Hysbysiad ansawdd data

Rydym wedi dod yn ymwybodol bod llawer o fyrddau iechyd yn symud yn raddol i fodel gwasanaeth Un Pwynt Mynediad ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl. O dan y model hwn, caiff asesiadau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) arbenigol eu cynnal o fewn y Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS) a chaiff data ar gyfer y gwasanaeth hwn eu cofnodi a'u cyhoeddi yng nghyhoeddiad Mesur Iechyd Meddwl LPMHSS. Golyga hyn fod rhai byrddau iechyd wedi rhoi'r gorau i gasglu data mewn perthynas ag amseroedd aros ar gyfer CAMHS arbenigol, a gyhoeddwyd yn flaenorol yn yr allbwn hwn. Felly, rydym yn ystyried a yw parhau i gyhoeddi'r ystadegau hyn yn dal i fod yn werthfawr i ddefnyddwyr.

Ar ddiwedd Chwefror 2024

Roedd 115 o lwybrau cleifion yn aros am apwyntiad cyntaf ar gyfer sCAMHS; o'r rheini, roedd 109 (94.8%) o lwybrau cleifion yn aros llai na 4 wythnos.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Helen Roberts

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.