Neidio i'r prif gynnwy
Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol

Andrew Evans yw'r Prif Swyddog Fferyllol

Mae ei gyfrifoldebau'n cynnwys:

  • rhoi cyngor annibynnol ar bob agwedd ar feddyginiaethau, gan gynnwys rheoleiddio meddyginiaethau
  • sicrhau bod gwasanaethau fferyllol yn datblygu i ddiwallu anghenion penodol gofal iechyd
  • arwain y gwaith o foderneiddio gwasanaethau fferyllol a datblygiad proffesiynol parhaus fferyllwyr
  • cydweithio ag adrannau eraill Llywodraeth y DU er mwyn cydgysylltu cyngor a gwybodaeth fferyllol

Andrew Evans

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.