Neidio i'r prif gynnwy

Mae anemia heintus y ceffylau yn glefyd feirysol mewn ceffylau, mulod ac asynod. Mae'n glefyd hysbysadwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nid yw'r clefyd yn gyffredin ym Mhrydain Fawr ond mae'n bresennol yn rhannau eraill y byd. 

Amheuon a chadarnhad

Os ydych chi'n amau anemia heintus y ceffylau cysylltwch â'ch swyddfa Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion leol ar 0300 303 8268 ar unwaith.

Bydd milfeddygon yr Asiantaeth yn archwilio achosion tybiedig.

Arwyddion clinigol

Gallai'r arwyddion clinigol canlynol fod yn bresennol:

 • colli archwaeth
 • troethi yn aml
 • dolur rhydd
 • gwendid
 • parlys yn y pen ôl
 • yr haen mwcosaidd yn welw
 • y llygaid yn felyn
 • gwaedu pen pin o dan y tafod
 • anadlu'n gyflym a churiad calon cyflym
 • gall cesyg beichio golli ebol

Trosglwyddo ac atal

Caiff anaemia heintus y ceffylau ei drosglwyddo fel arfer gan bryfaid sy'n sugno gwaed. Mae'n bosibl ei drosglwyddo hefyd:

 • drwy waed wedi ei heintio neu gynnyrch gwaed
 • drwy offer wedi'u heintio neu nodwyddau
 • o gesyg beichiog i'w ebolion pan yn y groth

Mae gwaith ymchwil yn parhau i geisio creu brechlyn addas.