Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 14 Mawrth 2019.

Cyfnod ymgynghori:
14 Chwefror 2019 i 14 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig eraill yn gofyn am farn ar Raglen drafft Rhaglen Rheoli Llygredd Awyr y DU (NAPCP) a'r amcangyfrifon o ostyngiadau y maent wedi'u defnyddio ar gyfer pob mesur polisi.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar Defra