Neidio i'r prif gynnwy

ar Waith Achos Cynllunio

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i chwilio am:

  • apeliadau cynllunio a gorfodi
  • Datblygu ceisiadau Am Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC)
  • penderfyniad gwrychoedd uchel
  • penderfyniad ar orchymyn caniatâd cadw coed
  • hysbysiad ailblannu coed
  • penderfyniad caniatâd sylweddau peryglus
  • hysbysiad tramgwydd sylweddau peryglus
  • hysbysiad cynnal a chadw tir