Neidio i'r prif gynnwy

Sut i apelio yn erbyn penderfyniad ynglŷn â chais hawl dramwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Awst 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Eich awdurdod lleol sy’n gwneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau hawliau tramwy.

Gallwch apelio yn erbyn eu penderfyniad os gwnaethoch gais i newid map diffiniol a datganiad yr ardal, a naill ai:

  • rydych yn anghytuno gyda’r penderfyniad (apêl atodlen 14)
  • ni wnaed y penderfyniad gan yr awdurdod lleol o fewn 12 mis (cais yn y cyfarwyddyd)

Ni allwch chi apelio:

  • os yw’r awdurdod lleol yn cymeradwyo defnydd gwahanol ar gyfer y tir (er enghraifft, maent yn gwneud gorchymyn ar gyfer llwybr troed pan wnaethoch chi gais am lwybr ceffylau)
  • os na wnaethoch chi gyflwyno’ch cais gwreiddiol yn gywir (er enghraifft, ni wnaethoch hysbysu’r tirfeddianwyr, y gallai’r newid effeithio arnynt)

Nid oes ffi i’w thalu ar gyfer apelio.

Dim ond y sawl a wnaeth y cais sy’n gallu apelio. Os na wnaethoch chi wneud cais, gallwch gynnig sylwadau ar apêl yn lle hynny.

Dyddiad cau ar gyfer apelio

Mae’n rhaid i chi apelio:

  • cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad llythyr y penderfyniad
  • 12 mis ar ôl i chi gyflwyno’r cais os nad yw eich cyngor lleol wedi gwneud penderfyniad.

Pryd y gallwch ddisgwyl penderfyniad

Pan fydd eich apêl wedi’i dilysu, byddwch fel arfer yn cael penderfyniad cyn pen 26 wythnos.