Neidio i'r prif gynnwy

Pryd a sut y gallwch apelio yn erbyn penderfyniad systemau draenio cynaliadwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd y gallwch apelio

Eich corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy lleol sy'n gwneud penderfyniadau ar geisiadau systemau draenio cynaliadwy.

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad systemau draenio cynaliadwy os yw naill ai:

  • ydych yn anghytuno â phenderfyniad y corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy lleol, neu
  • Mae'r corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy lleol wedi methu â phenderfynu ar eich cais o fewn y cyfnod a ragnodwyd.

Does dim ffi am apelio.

Dim ond y sawl a wnaeth y cais a all apelio.

Dyddiad cau ar gyfer apelio

Rhaid gwneud apelau cyn pen 6 mis ar ôl:

  • dyddiad penderfyniad y corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy lleol neu,
  • methiant y SAB i benderfynu ar eich cais o fewn y cyfnod rhagnodedig, fel arfer 7 wythnos ar ôl dilysu (12 wythnos os yw'r cais yn cynnwys asesiad o'r effaith amgylcheddol).

Sut i apelio

Llenwch ffurflen apêl systemau draenio cynaliadwy

E-bostiwch neu postiwch y ffurflen apêl a dogfennaeth ategol yr Arolygiaeth Gynllunio. Sicrhewch fod copi o'r ffurflen apêl hefyd yn cael ei anfon at y corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy lleol.

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau'r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

cymru@planninginspectorate.gov.uk