Neidio i'r prif gynnwy

Canllaw i helpwch chi i gadw at y gyfraith wrth profi offer chwistrellu plaladdwyr.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Awst 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid profi offer gwasgaru Cynnyrch Diogelu Planhigion (PPP). Rhaid i chi brofi’r holl offer (heblaw chwistrellwyr cefn neu law) sy'n bum mlwydd oed neu'n hŷn. Mae gennych tan ei bumed pen-blwydd i brofi offer newydd am y tro cyntaf.

Y rhestr lawn o'r mathau o offer y mae angen eu profi yw:

 • chwistrellwr cnwd daear (wedi’i godi/ar y ddaear) gyda braich llai na 3m
 • cymhwysydd gronynnau neu belenni
 • gosodwyr ar gwch (braich llai na 3m)
 • gosodwyr gronynnau ar gwch
 • offer cymylu, creu anwedd a mygu
 • offer dipio swp
 • offer trin hadau
 • cludwr, bwrdd rholio, offer symud arall
 • cymhwysydd hylif oddi tano’r wyneb
 • weed wipers
 • chwistrellwyr braich â geometreg amrywiol (gan gynnwys fertigol) wedi’u gosod ar blannwr (llai na 3 metr)

Mae'r Cynllun Profi Chwistrellydd Cenedlaethol (NSTS) sy'n gyfrifol am gynnal profion offer. Mae'r dolenni isod yn nodi'r gofynion ar gyfer profi offer, megis:

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan Cynllun Cenedlaethol Profi Chwistrellwyr. Mae yna hefyd ddetholiad o restrau gwirio defnyddiol ar gyfer y gwahanol fathau o offer.

Nid oes angen cynnal prawf ar offer segur nac offer nad yw’n cael ei ddefnyddio i wasgaru plaladdwyr.