Neidio i'r prif gynnwy

Manylion am broffil defnyddwyr y rhyngrwyd, mesur rhwystrau rhag defnyddio'r rhyngrwyd, a gwneud argymhellion i gael pobl nad ydynt yn ddefnyddwyr ar-lein ar gyfer Ebrill 2013 i Mawrth 2014.

Prif bwyntiau

  • Mae bron i chwarter (24%) y rhai a gafodd eu cyfweld bellach yn ystyried eu hunain fel defnyddwyr y rhyngrwyd - wedi dechrau defnyddio'r rhyngrwyd yn ystod y cyfnod ers cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol rhwng 11 a 22 mis ynghynt.
  • Diffyg diddordeb neu ddim angen yw un o'r ffactorau sy'n gysylltiedig â pheidio defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer daw o bob deg o'r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr (91%).
  • Mae cyfyngiadau 'meddal' fel prinder sgiliau, pryderon o ran preifatrwydd neu ddiogelwch neu ddiffyg cymorth yn effeithio ar dri chwarter (75%) o'r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr.
  • Mae dros hanner (56%) o'r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr yn wynebu cyfyngiad 'caled' sy'n eu rhwystro rhag defnyddio'r rhyngrwyd, fel costau, anawsterau iechyd neu rwystrau yn ymwneud â llythrennedd.

Adroddiadau

Arolwg ailgysylltu cynhwysiant digidol (Arolwg Cenedlaethol Cymru), Ebrill 2013 i Mawrth 2014 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 972 KB

PDF
Saesneg yn unig
972 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.