Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon yr Arolwg Amaethyddol Cymru Mehefin 2007 i 2007 yw’r data.

Mae'r canlyniadau yn dangos amcangyfrifon ar gyfer y prif newidynnau tir ac anifeiliaid fferm ar gyfer is-grwpiau o ffermydd ar draws Cymru. Mae yna nifer o wahanol is-adrannau yn seiliedig ar ranbarthau, math o fferm, maint economaidd y fferm, nifer o wahanol anifeiliaid ar y fferm ac yn y blaen.

Y prif nod yw profi i ba raddau y byddai’r math hwn o gyhoeddiad yn werthfawr i ddefnyddwyr. Rydym yn chwilio am adborth ar fanylder y dadansoddiadau sy’n cael eu dangos a'r categorïau sydd ynddynt.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.