Neidio i'r prif gynnwy

Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol ar gyfer Hydref 2017 i Medi 2018.

Prif bwyntiau

  • Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 72.6% o'i gymharu â 75.0% yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd yn 71.0%, tra bod y gyfradd ar gyfer Dwyrain Cymru yn 75.2%.
  • Ers 2001, cynyddodd y gyfradd cyflogaeth 5.4 pwynt canran yng Nghymru a 2.7 pwynt canran yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd gyflogaeth i fyny 6.0 pwynt canran o'i gymharu â chynnydd o 4.4 pwynt canran ar gyfer Dwyrain Cymru.
  • Powys (79.4%), Wrecsam (78.5%) a Sir Fynwy (77.9%) oedd yr awdurdodau lleol â’r cyfraddau cyflogaeth uchaf. Roedd y cyfraddau isaf yn Abertawe (66.0%), Ceredigion (67.6%), ac yng Nghastell-nedd Port Talbot (67.7%).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.