Neidio i'r prif gynnwy

Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol ar gyfer Gorffennaf 2017 i Mehefin 2018.

Prif bwyntiau

  • Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 72.6% o'i gymharu â 74.9% yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd yn 71.0%, tra bod y gyfradd ar gyfer Dwyrain Cymru yn 75.0%.
  • Ers 2001, cynyddodd y gyfradd cyflogaeth 5.4 pwynt canran yng Nghymru a 2.6 pwynt canran yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd gyflogaeth i fyny 6.1 pwynt canran o'i gymharu â chynnydd o 4.2 pwynt canran ar gyfer Dwyrain Cymru.
  • Powys (80.1%), Wrecsam (79.3%) a Sir Fynwy (77.1%) oedd yr awdurdodau lleol â’r cyfraddau cyflogaeth uchaf. Roedd y cyfraddau isaf yng Nghastell-nedd Port Talbot (67.3%), Ceredigion (67.3%), ac ym Mlaenau Gwent (67.9%).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.