Neidio i'r prif gynnwy

Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol ar gyfer Hydref 2018 i Medi 2019.

Cyflogaeth

 • Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 73.5% (i fyny 0.9 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt). Roedd y gyfradd gyflogaeth yn y DU yn 75.6% (i fyny 0.6 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt).
 • Ers 2001, cynyddodd y gyfradd gyflogaeth o 6.4 pwynt canran yng Nghymru ac o 3.3 pwynt canran yn y DU.
 • Roedd y cyfraddau cyflogaeth amcangyfrifedig uchaf yn Sir y Fflint (79.7%), Bro Morgannwg (78.4%) ac Ynys Môn (77.9%).
 • Roedd y cyfraddau cyflogaeth amcangyfrifedig isaf yng Ngheredigion (66.1%), Rhondda Cynon Taf (68.7%) a Caerffili (69.8%).

Diweithdra

 • Roedd y gyfradd ddiweithdra ar gyfer y boblogaeth 16 oed a throsodd yng Nghymru yn 4.1% (i lawr 0.5 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt). Roedd y gyfradd ddiweithdra yn y DU yn 3.9% (i lawr 0.3 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt).
 • Ers 2001, mae’r gyfradd diweithdra wedi syrthio gan 1.3 pwynt canran yng Nghymru a 1.1 pwynt canran yn y DU.
 • Roedd y cyfraddau diweithdra amcangyfrifedig isaf yn Sir y Fflint (2.3%), Powys (2.5%) a Sir Fynwy (2.5%).
 • Roedd y cyfraddau diweithdra amcangyfrifedig uchaf yn Sir Benfro (6.4%), Rhondda Cynon Taf (6.4%) a Wrecsam (6.2%).

Diweithdra Ieuenctid

 • Roedd y gyfradd diweithdra ieuenctid yng Nghymru yn 12.6%, sy’n uwch na chyfradd y DU sef 11.4%.
 • Ers 2001, mae’r gyfradd diweithdra ieuenctid wedi syrthio gan 1.6 pwynt canran yng Nghymru a 0.3 pwynt canran yn y DU.

Diweithdra Hirdymor

 • Roedd 27.3% o bobl ddi-waith yng Nghymru wedi bod yn ddi-waith am 12 mis neu ragor. Mae hyn yn cymharu â 23.8% yn y DU.

Anweithgarwch Economaidd

 • Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 23.2% (i lawr 0.6 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt). Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd yn y DU yn 21.3% (i lawr 0.4 pwynt canran ers yr un cyfnod flwyddyn ynghynt).
 • Ers 2001, mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd wedi syrthio gan 5.8 pwynt canran yng Nghymru a 2.6 pwynt canran yn y DU.
 • Roedd y cyfraddau anweithgarwch economaidd amcangyfrifedig isaf yn Sir y Fflint (18.4%), Ynys Môn (18.5%) ac Bro Morgannwg (19.2%).
 • Roedd y cyfraddau anweithgarwch economaidd amcangyfrifedig uchaf yng Ngheredigion (31.8%), Blaenau Gwent (26.8%) ac Abertawe (26.8%).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.