Neidio i'r prif gynnwy

Mae fersiynau o’r Dangosydd Canlyniadau a’r Dangosydd Cwestiynau mewn fformatau eraill ar gael ar y dudalen hon.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Rhagfyr 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

I gael dadansoddiad manylach, mae fersiynau dienw o setiau data Arolwg Cenedlaethol Cymru, ynghyd â dogfennau ategol, wedi'u hadneuo gydag Archif Data'r DU (caiff rhywfaint o’r wybodaeth ei dileu i ddiogelu cyfrinachedd). Gall defnyddwyr cofrestredig gael mynediad at y setiau data hyn ar gyfer prosiectau ymchwil penodol.

Mae’r setiau data a ganlyn ar gael yn yr archif:

 • Ionawr i Fawrth 2012
 • Ebrill 2012 i Fawrth 2013
 • Ebrill 2013 i Fawrth 2014
 • Ebrill 2012 i Fawrth 2014 (data sy’n cyfuno 2 flwyddyn)
 • Ebrill 2014 i Fawrth 2015
 • Ebrill 2016 i Fawrth 2017
 • Ebrill 2017 i Fawrth 2018
 • Ebrill 2018 i Fawrth 2019
 • Ebrill 2017 i Fawrth 2019 (data sy’n cyfuno 2 flwyddyn)
 • Ebrill 2019 i Fawrth 2020
 • Mai 2020 i Fawrth 2021

Er mwyn cynorthwyo'r rhai sy'n dymuno dadansoddi data'r Arolwg Cenedlaethol, rydym wedi cynnwys canllaw i ddefnyddwyr data a chatalogau newidynnau yn y dogfennau ar gyfer pob blwyddyn arolwg yn Archif Data’r DU. Mae'r canllaw i ddefnyddwyr y data yn rhoi rhywfaint o gefndir i'r arolwg, yn disgrifio'r data sydd ar gael, ac yn rhoi arweiniad ar sut i wneud dadansoddiadau sylfaenol. Mae'r catalogau newidynnau yn darparu trosolwg o setiau data’r Arolwg Cenedlaethol. Maent yn dangos pa newidynnau sydd ar gael ac os yw'r newidynnau wedi'u cadw yn Archif Data'r DU.

O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y bydd ymchwilwyr yn dymuno dadansoddi mwy o ddata manwl na’r hyn sydd ar gael gan yr Archif Ddata. Mae’n bosibl y gellir ystyried ceisiadau am ddata o’r fath fesul achos. I gael rhagor o fanylion cysylltwch ag arolygon@llyw.cymru.

Dogfennau

Dangosydd canlyniadau; arolwg blwyddyn lawn (MS Excel 2007) , math o ffeil: XLSB, maint ffeil: 7 MB

XLSB
7 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dangosydd canlyniadau: arolwg blwyddyn lawn (ods) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 7 MB

ODS
7 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dangosydd canlyniadau: arolygon misol a chwarterol Mai 2020i Fawrth 2021 (XLSB) , math o ffeil: XLSB, maint ffeil: 1 MB

XLSB
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dangosydd canlyniadau: arolygon misol a chwarterol Mai 2020 i Fawrth 2021 (MS Excel 2007) , math o ffeil: XLSB, maint ffeil: 2 MB

XLSB
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dangosydd canlyniadau: arolygon misol a chwarterol Mai 2020 i Fawrth 2021 (ods) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 1 MB

ODS
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Chwiliwr cwestiynau (MS Excel 2007) , math o ffeil: XLSB, maint ffeil: 2 MB

XLSB
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Chwiliwr cwestiynau (ods) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 1 MB

ODS
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.