Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad o gyfran y bobl sy'n profi'n bositif am COVID-19 ar gyfer 7 i 13 Mawrth 2023.

Mae'r canlyniadau ar gyfer cartrefi preifat yn unig ac nid ydynt yn cynnwys pobl mewn ysbytai, cartrefi gofal neu leoliadau sefydliadol eraill.

Mae casgliad data o’r Arolwg Heintiadau COVID-19 (CIS) bellach wedi gorffen ac mae’r Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU yn gweithio gyda'r SYG a'r gwledydd datganoledig, gan gynnwys Cymru, i ddatblygu arolwg monitro iechyd newydd a fydd yn cynnwys monitro'r ffliw a feirysau eraill yn ogystal â COVID-19. Y datganiad hwn, felly, fydd rhifyn olaf yr adroddiad hwn.

Cyswllt

Sean White

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.