Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg ar ymwybyddiaeth o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru (CMCC) a sut mae’r defnyddwyr wedi ymgysylltu â hwn.

Roedd gan fwyafrif yr ymatebwyr (22 allan o 25) o leiaf rywfaint o ymwybyddiaeth o CMCC. Pan ofynnwyd a oedd eu sefydliad wedi defnyddio'r CMCC, ymatebodd bron i dri o bob pump eu bod wedi gwneud hynny. Gofynnwyd i'r ymatebwyr pa adnoddau eraill yr oeddent wedi'u defnyddio ochr yn ochr â'r CMCC. Yr ymatebion mwyaf cyffredin i'r cwestiwn hwn oedd gwefan Cynllunio Morol Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Gweithredu'r CMCC.

Cyswllt

Isabella Malet-Lambert

Rhif ffôn: 0300 062 8250

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.