Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am farn ac ymddygiad y cyhoedd yn ystod yr argyfwng coronafeirws ar gyfer 19 Mawrth i 11 Ebrill 2020.

Prif ganfyddiadau

Mae canfyddiadau o’r bygythiadau gan coronafeirws yn aros yn sefydlog. Mae’n parhau i gael ei weld fel mwy o fygythiad i’r wlad nac i unigolion. Er hynny, mae’r gred y bydd rhywun agos yn cael ei heintio yn parhau i fod yn uchel.

Mae mwyafrif yng Nghymru yn parhau i ddilyn y canllawiau cadw pellter cymdeithasol. Mae cefnogaeth barhaol i osod trefi a dinasoedd dan gwarantin pe byddai angen. Mae Llywodraeth Cymru a’r GIG yn parhau i gael eu gweld yn gwneud gwaith da.

Mae’r cyhoedd yng Nghymru yn parhau i feddwl y bydd y pandemig coronafeirws yn cael effaith economaidd bersonol arnynt, gyda dros chwarter yn poeni na fyddant yn  gallu talu eu biliau un mis o nawr.

Crynodeb o'r dulliau

Canlyniadau dethol yw’r rhain o arolwg wythnosol sy'n olrhain ymddygiad a barn y cyhoedd ar coronafeirws. Mae'r astudiaeth yn defnyddio platfform ar-lein Global Advisor IPSOS Mori i gasglu gwybodaeth gan oedolion rhwng 16 a 74 oed. Mae Llywodraeth Cymru wedi talu am gynnydd ym maint y sampl ar gyfer Cymru ers 19 Mawrth hyd at 21 Mawrth 2020, a maint y sampl yn sgîl hyn yw oddeutu 600. Mae'n gynrychioliadol ar y cyfan ar lefel poblogaeth, a chaiff y data ei bwysoli i adlewyrchu proffil demograffig y boblogaeth oedolion (o ran rhyw ac oedran) yn ôl amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn. Tra bod rhai cyfyngiadau i baneli ar-lein, maent yn darparu data’n gyflym mewn sefyllfaoedd fel hyn.

Bydd y cyfyngau hygrededd tebygol o gwmpas y dangosyddion oddeutu +/-4% ar gyfer y sampl wedi ei gynyddu ar gyfer Cymru. O ystyried y cyfyngau hygrededd dylid dehongli'r gwahaniaethau rhwng wythnosau gyda pheth gofal. Yn yr achosion hynny lle nad yw’r canlyniadau yn rhoi cyfanswm o 100 gall hyn fod o ganlyniad i dalgrynnu, ymatebion lluosog, neu i atebion sydd heb eu cynnwys oherwydd eu bod yn ymatebion ‘dim yn gwybod’ neu ‘heb ddatgan’.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Arolwg o farn y cyhoedd ar y coronafeirws (COVID-19): 19 Mawrth i 11 Ebrill 2020 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 6 KB

ODS
6 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.