Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am farn ac ymddygiad y cyhoedd yn ystod yr argyfwng coronafeirws ar gyfer 2 i 5 Gorffennaf 2021.

Prif ganfyddiadau

Mae canfyddiadau o'r bygythiadau a achosir gan y coronafeirws wedi lleihau dros y misoedd diwethaf. Wrth i'r broses o gyflwyno brechu parhau ac wrth i'r cyfyngiadau ddechrau cael eu lleddfu yng Nghymru, mae’r gyfran sy'n credu bod coronafeirws yn fygythiad uchel iddynt yn bersonol a'u gwlad wedi aros ar lefelau isaf.

Mae cyfran y bobl sy'n gadael eu cartref i wneud teithiau hanfodol yn unig at ei lefel isaf a gofnodwyd erioed. Mae mwyafrif helaeth yng Nghymru yn parhau i geisio cadw dau fetr oddi wrth eraill pan fyddant allan, er bod hyn wedi dechrau lleihau. Mae Llywodraeth Cymru a’r GIG yn gyffredinol yn parhau i gael eu gweld yn gwneud gwaith da, gyda tri chwarter o'r cyhoedd yng Nghymru bellach yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith da am reoli lledaeniad y feirws.

Mae'r cyhoedd yng Nghymru yn parhau i feddwl y bydd y pandemig coronafeirws yn cael effaith ariannol bersonol arnynt. Mae tua un pumed o bobl yn pryderu na fyddant yn gallu talu eu biliau un mis o nawr.

Crynodeb o'r dulliau

Canlyniadau dethol yw’r rhain o arolwg rheolaidd sy'n olrhain ymddygiad a barn y cyhoedd ar coronafeirws. Mae'r astudiaeth yn cael ei chynnal ar-lein gan Ipsos MORI gydag oedolion rhwng 16 a 74 oed yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu’r arolwg yn rheolaidd ers mis Mawrth 2020. Mae'n gynrychioliadol ar y cyfan ar lefel poblogaeth, a chaiff y data ei bwysoli i adlewyrchu proffil demograffig y boblogaeth oedolion (o ran rhyw ac oedran) yn ôl amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn. Tra bod rhai cyfyngiadau i baneli ar-lein, maent yn darparu data’n gyflym mewn sefyllfaoedd fel hyn.

Bydd y cyfyngau hygrededd tebygol o gwmpas y dangosyddion oddeutu +/-4% i 5% ar gyfer y sampl wedi ei gynyddu ar gyfer Cymru. O ystyried y cyfyngau hygrededd dylid dehongli'r gwahaniaethau rhwng tonnau gyda pheth gofal.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Arolwg o farn y cyhoedd ar y coronafeirws (COVID-19): 2 i 5 Gorffennaf 2021 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 9 KB

ODS
9 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.