Neidio i'r prif gynnwy

Nifer a ddychwelwyd: 3,886

Cyfradd ymateb: 63%

Caiff ymgysylltiad y gweithwyr ei fesur gan brofiadau yn y gwaith, dan naw thema yn yr arolwg
  Sgôr thema Gwahaniaeth o gymharu â'r arolwg blaenorol Gwahaniaeth o gymharu â’r Arolwg Pobl Gwasanaeth Sifil 2020
Mynegai ymgysylltiad 69% +3 +3
Fy ngwaith 84% +4 +4
Amcanion a diben sefydliadol 87% +3 +2
Fy rheolwr llinell 76% +4 +2
Fy nhîm 86% +4 +2
Dysgu a datblygu 54% -1 -2
Cynhwysiant a thriniaeth deg 86% +4 +4
Adnoddau a llwyth gwaith 79% +2 +4
Cyflog a buddion 64% +3 +24
Arweinyddiaeth a rheoli newid 62% +12 +4

Nodwch bod rhai o’r cymariaethau wedi’i gyfrifo gan ddefnyddio ffigyrau wedi’i dalgrynnu, felly mae’n bosib ceir amrywiad o hyd at 1 pwynt canrannol o’r gwahaniaeth pwynt canrannol iawn.