Neidio i'r prif gynnwy

Darpar arolwg wybodaeth ar gyfamswm a gwerth ymwelwyr tramor â'r DU, gann gynnwys Cymru.

Cynhwysa Arolwg Teithwyr Rhyngwladol rhwng 700,000 ac 800,000 o gyfweliadau bob blwyddyn.  Defnyddir  dros 250,000 o’r rhain i gynhyrchu amcangyfrifon o  Deithio a Thwristiaeth Tramor.

Cynhelir cyfweliadau yn y prif feysydd awyr a llwybrau mor, yn  nherfynfeydd Eurostar ac ar drenau gwennol Eurotunnel.

Gwefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol: twristiaeth ryngwladol

Darpar VisitBritain ystadegau cynhwysfawr ar ymweliadau â'r DU, gan gynnwys Cymru, gan drigolion tramor yn seiliedg ar ddata o'r IPS.

Gwefan VisitBritain: Cipolygon ac ystadegau

Mae wefan VisitBritain yn cynnwys Tablau-Colynnu Excel a ellir eu lawrlwytho, sy’n darparu gwybodaeth ar bob rhanbarth/cenedl y DU, gan gynnwys un ar Gymru, sy’n dangos data ar ymweliadau, nosau a arhoswyd a gwariant gan drigolion tramor o 2002 i 2012.

Gwefan VisitBritain: data tueddiadau ar gyfer pob gwlad a rhanbarth

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol