Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg tracio teimladau defnyddwyr er mwyn ceisio deall hyder, bwriad a rhwystrau i fynd ar wyliau byr dros nos a gwyliau yn y DU a Chymru ar gyfer wythnosau 1 i 4.

Adeg yr arolwg rhwng canol mis Mai a chanol mis Mehefin, cymerir gofal nodedig ynghylch cynnal gweithgaredd hamdden ymhlith trigolion y DU a Chymru.

Mae 21% o drigolion y DU yn debygol o fynd ar wyliau haf yn y DU eleni, o'i gymharu â 17% o drigolion Cymru.

Ymhlith trigolion y DU sy'n cynllunio gwyliau domestig yr haf hwn (rhwng Mehefin a Medi), Cymru yw'r cyrchfan rhif tri, y tu ôl i'r Alban a De-orllewin Lloegr.

Mae bwriadwyr Cymru yn bwriadu dod i Gymru ar gyfer ystod o wyliau amrywiol, ond ‘cefn gwlad neu bentref’, ‘tref arfordirol/glan môr traddodiadol’ ac ‘arfordir gwledig’ yw’r tri uchaf yn yr haf.

Mae hunanarlwyo masnachol, carafán/gwersylla a chartref preifat yn dri chategori llety a ffefrir ar gyfer teithiau Cymru yr haf hwn, ac yna gwestai a thai llety/gwely a brecwast.

Y gwariant a ragwelir ar gyfartaledd ar gyfer tripiau i Gymru (haf a gaeaf gyda'i gilydd) yw £512 fesul parti, sy'n sylweddol is ar gyfartaledd na chyfartaledd y DU ar y cyfan (£621), er gwaethaf cynllunio tripiau ychydig yn hirach.

Adroddiadau

Arolwg Tracio Defnyddwyr Twristiaeth COVID-19 (proffil Cymru): 18 Mai i 12 Mehefin 2020 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

David Stephens

Rhif ffôn: 0300 025 5236

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.