Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad cynhwysfawr o’r nifer a gwariant yr ymweliadau twristiaeth dros nos a gynhaliwyd gan drigolion Prydain Fawr yng Nghymru a gweddill Prydain Fawr ar gyfer 2019.

Mae'n cynnwys data ar y math o gyrchfan, y llety a ddefnyddir, y mathau o drafnidiaeth a ddefnyddir, yr arian a wariwyd yn ystod ymweliadau a phroffil yr ymwelwyr.

Darperir y canlyniadau ar lefel Prydain Fawr i gyd ac yn unigol ar gyfer ymweliadau i gyrchfannau yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.  Lle bo modd, darperir canlyniadau hefyd ar lefel ranbarthol.

Prif bwyntiau

  • Bu cynnydd yn nifer y teithiau twristiaeth dros nos a wnaed yng Nghymru gan drigolion Prydain Fawr yn 2019, gyda 10.7 miliwn o dripiau wedi’u gwneud, cynnydd o 6.8%.
  • Cynyddodd y gwariant cyffredinol hefyd yn 2019 gyda gwariant o £2.0 biliwn, cynnydd o 8.1%.

Adroddiadau

Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr, 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
Saesneg yn unig
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

David Stephens

Rhif ffôn: 0300 025 5236

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.