Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad blynyddol manwl hwn a’r tablau data sy’n cyd-fynd ag ef yn rhoi mewnwelediadau manylach ar nodweddion teithiau ac ymwelwyr, gyda chymariaethau lle bo’n briodol.

Mae'r gyfres hon yn destun adolygiad methodolegol ar hyn o bryd, oherwydd anweddolrwydd yn y data hwn. Yn dilyn yr adolygiad hwn, bydd yr amcangyfrifon a gyhoeddir yn yr adroddiad hwn yn newid. Am ragor o wybodaeth, gweler y datganiad ar yr adolygiad methodolegol.

Mae Arolygon Twristiaeth ac Ymweliadau Dydd Prydain Fawr yn darparu'r ystadegau swyddogol ar gyfer nifer, gwerth a nodweddion arosiadau dros nos ac ymweliadau dydd yng Nghymru gan drigolion Prydain Fawr. Cyhoeddir prif ystadegau bob chwarter. Mae'r adroddiadau blynyddol a'r tablau data sy'n cyd-fynd â nhw ar gael i roi mewnwelediadau manylach ar nodweddion teithiau ac ymwelwyr, gyda chymariaethau lle bo'n briodol.

Mae’r Adroddiadau Blynyddol yn ymwneud â 2022 gyda rhai cymariaethau â 2021 lle bo modd. Mae'r adroddiadau wedi'u cynllunio i fod yn adroddiadau cyfeirio ar gyfer defnyddwyr gwybodus y diwydiant. Cynhwysir dadansoddiad ar y pynciau canlynol:

  • Teithiau dros nos, gwariant cyfartalog a hyd yn ôl pwrpas taith 2021 i 2022
  • Teithiau dros nos a gwariant yn ôl lleoliad math o brif le yr ymwelwyd ag ef rhwng 2021 a 2022
  • Teithiau dros nos a gwariant gan weithgareddau a gyflawnwyd yn 2022
  • Dadansoddiad gwariant taith
  • Teithiau, gwariant a nosweithiau yn ôl rhanbarth preswyl a rhanbarth cyrchfan
  • Teithiau dros nos yn archebu amser arweiniol a dull, cludiant a ddefnyddir a llety a ddefnyddir
  • Proffil oes ac oedran ymwelwyr
  • Maint parti tripio a chyfansoddiad
  • Teithiau yn ôl rhanbarth cartref a rhanbarth ymweliad 2022

Adroddiadau

Arolwg ymweliadau diwrnod twristiaeth Cymru: adroddiad blynyddol 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 16 MB

PDF
16 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Arolwg ymweliadau diwrnod twristiaeth Cymru: adroddiad blynyddol 2022 (tablau data) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 271 KB

ODS
271 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Arolwg ymweliadau diwrnod twristiaeth Cymru: adroddiad blynyddol 2021 (tablau data) , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 266 KB

ODS
266 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Joanne Starkey

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.