Neidio i'r prif gynnwy

Mae hyn yn y ffynhonnell o ystadegau swyddogol ar ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain i gyrchfannau ledled Prydain.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Mawrth 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Hysbysiad dirwyn i ben

Mae'r adroddiad hwn wedi dirwyn i ben a bydd data yn y dyfodol yn cael eu hadrodd fel rhan o gyfres gyfunol o'r enw 'Ystadegau twristiaeth Prydain Fawr'.  Bydd data ar gyfer ymweliadau dros nos yn 2021 yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref 2022 a bydd data ymweliadau dydd 2021 yn cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2022.

Ni fydd unrhyw ddata 2020 ar gael ar gyfer y Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr. Mae hynny oherwydd cyfuniad o newid methodolegol a gynlluniwyd ac amhariad ar gasglu data a achosir gan gyfyngiadau teithio sy'n gysylltiedig â COVID-19. 

Mae'r arolygon wedi cael cyfres o welliannau ac mae camau ychwanegol yn cael eu cymryd i sicrhau bod y canfyddiadau mor gadarn â phosibl cyn eu cyhoeddi.