Neidio i'r prif gynnwy

Casglu data demograffig, mesur boddhad cwsmeriaid, ac ymchwilio i gymhellion pobl sy’n ymweld â henebion Cadw.

Fe gasglodd Arolwg Ymwelwyr Tymor Brig Cadw 2022 ddata demograffig, boddhad cwsmeriaid mesuredig ac ymchwiliodd y cymhellion i ymweld â safleoedd Cadw yn ystod haf 2022. Cynhaliwyd arolygon wyneb yn wyneb mewn 11 o henebion gyda staff Cadw yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst.

Prif ganfyddiadau

  • Mae demograffeg cyn ac ar ôl y pandemig yn parhau i fod heb newid i raddau helaeth - mae safleoedd Cadw yn parhau i gael boddhad uchel iawn gan ymwelwyr. Profiad cyffredinol.
  • Mae diddordeb mewn cestyll / safleoedd hanesyddol yn amlwg fel y prif ffactor mwyaf cyffredin ar gyfer ymweld.
  • Mae mwyafrif yr ymwelwyr â safleoedd sydd â chyfarpar dehongli rhyngweithiol wir yn eu hoffi.
  • Mae syniadau wedi’u hysgogi i wella profiad ymwelwyr wedi’u gwasgaru’n eithaf cyfartal, gyda theithiau sain/digidol a mwy o fentiau yn awgrymiadau poblogaidd.

Adroddiadau

Arolwg Ymwelwyr Tymor Brig Cadw: 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Ceri Thomas

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.